Category2

Trgovina plinom distribucijskom mrežom

Ovaj razred uključuje:

  • prodaju plina ostalim korisnicima distribucijskog sustava
  • djelatnosti brokera za plin i agenata koji ugovaraju prodaju plina distribucijskim sustavom kojim upravljaju drugi
  • robni i transportni kapacitet razmjene za plinovita goriva

Ovaj razred isključuje:

  • trgovinu na veliko plinovitim gorivima, vidi 46.71
  • trgovinu na malo plina u bocama, vidi 47.78
  • izravnu prodaju gorivom, vidi 47.99
Category1
Category3