Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Gradnja građevina niskogradnje

Gradnja zgrada

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu

Završni građevinski radovi

Fasadni i štukaturski radovi

Ostali završni građevinski radovi

Postavljanje podnih i zidnih obloga

Soboslikarski i staklarski radovi

Ugradnja stolarije

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ugradnja stolarije

Ovaj razred uključuje:

  • ugradnju vrata (osim automatskih vrata i vrata na senzore), prozora, okvira za vrata i prozore, od drva ili drugog materijala
  • ugradnju kuhinjskih elemenata, stepenica, opreme za prodavaonice i sl.
  • unutrašnje završne radove kao što su radovi na postavljanju pomičnih pregrada, stropova itd.