Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Pravne i računovodstvene djelatnosti

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

Savjetovanje u vezi s upravljanjem

Upravljačke djelatnosti

Upravljačke djelatnosti

Veterinarske djelatnosti

Znanstveno istraživanje i razvoj

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Upravljačke djelatnosti

Ovaj razred uključuje nadzor i upravljanje drugim jedinicama istog društva ili poduzeća; donošenje strategijskih ili organizacijskih planova i odluka u vezi s društvom ili poduzećem; provođenje operativne kontrole i vođenje svakodnevnih poslova povezanih jedinica. Ovaj razred uključuje djelatnosti:

  • glavnih ureda
  • centraliziranih administrativnih ureda
  • korporativnih ureda
  • područnih i regionalnih ureda
  • upravljačkih jedinica podružnica

Ovaj razred isključuje:

  • djelatnosti holding-društava koja se ne bave upravljanjem, vidi 64.20