Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Gradnja građevina niskogradnje

Gradnja zgrada

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi

Elektroinstalacijski radovi

Ostali građevinski instalacijski radovi

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu

Završni građevinski radovi

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

Ovaj razred uključuje uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina, sustava za grijanje i klimatizaciju, uključujući dogradnju, preinake, održavanje i popravak. Ovaj razred uključuje: • postavljanje u zgradama ili drugim građevinama: • sustava za grijanje (na struju, plin ili naftu) • peći za proizvodnju topline (npr. kotlovnice, visoke peći u industriji), uređaja za hlađenje vode (tzv. rashladni tornjevi u industriji) • neelektričnih kolektora sunčeve energije • instalacija vodovoda i kanalizacije te sanitarne opreme • opreme i vodova za ventilaciju i klimatizaciju • plinskih instalacija • cijevi za paru • automatskih sustava za gašenje požara (tzv. sprinkler sustavi) • sustava za raspršivanje vode na travnjacima • postavljanje cijevi za prolaz zraka, tekućina ili kablova

Ovaj razred isključuje: • postavljanje električnog podnog grijanja, vidi 43.21