Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima

Mješovita proizvodnja

Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva

Uzgoj jednogodišnjih usjeva

Uzgoj duhana

Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva

Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća

Uzgoj predivog bilja

Uzgoj riže

Uzgoj šećerne trske

Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja

Uzgoj višegodišnjih usjeva

Ribarstvo

Šumarstvo i sječa drva

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Uzgoj predivog bilja

Ovaj razred uključuje:

  • uzgoj pamuka
  • uzgoj jute, kenafa i ostalih biljaka za proizvodnju vlakana koje sadrže liko
  • uzgoj lana i konoplje
  • uzgoj sisala i ostaloga bilja za proizvodnju vlakana iz porodice agava
  • uzgoj abake, ramije i ostaloga povrtnog bilja za proizvodnju vlakana
  • uzgoj ostalog bilja za proizvodnju vlakana