Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima

Mješovita proizvodnja

Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva

Uzgoj jednogodišnjih usjeva

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja

Uzgoj višegodišnjih usjeva

Uzgoj agruma

Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja

Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća

Uzgoj grožđa

Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća

Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva

Uzgoj tropskog i suptropskog voća

Uzgoj uljanih plodova

Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka

Ribarstvo

Šumarstvo i sječa drva

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka

Ovaj razred uključuje:

 • uzgoj usjeva za pripremanje napitaka:
  • kave
  • čaja
  • mate-čaja
  • kakaa
  • ostalih usjeva za pripremanje napitaka