Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja

Cjevovodni transport

Ostali kopneni prijevoz putnika

Željeznički prijevoz putnika, međugradski

Željeznički prijevoz robe

Željeznički prijevoz robe

Poštanske i kurirske djelatnosti

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

Vodeni prijevoz

Zračni prijevoz

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Željeznički prijevoz robe

Ovaj razred uključuje:

  • prijevoz robe međugradskom, prigradskom i gradskom željeznicom

Ovaj razred isključuje:

  • skladištenje, vidi 52.10
  • djelatnost robnih terminala, vidi 52.21
  • rad željezničke infrastrukture; povezane djelatnosti koje se odnose na ranžiranje i manevriranje, vidi 52.21
  • djelatnost prekrcaja tereta, vidi 52.24