TopAnchor1
BottomAnchor1
Details1

BASH Sustainability Company d.o.o.

Details3

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Proizvodnja električne energije

Ovaj razred uključuje:

  • rad kapaciteta koji imaju mogućnost proizvodnje električne energije uključujući termalnu, nuklearnu hidroelektričnu energiju, parne turbine te dizelsko gorivo i obnovljivu energiju

Ovaj razred isključuje:

  • proizvodnju električne energije spaljivanjem otpada, vidi 38.21
Details2

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?
Details4