Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Fotografske djelatnosti

Fotografske djelatnosti

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.

Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

Pravne i računovodstvene djelatnosti

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

Veterinarske djelatnosti

Znanstveno istraživanje i razvoj

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Fotografske djelatnosti

Ovaj razred uključuje:

 • izradu fotografija u komercijalne svrhe i za potrošače:
  • izradu fotografija za dokumente, škole, vjenčanja itd.
  • izradu fotografija za komercijalne, modne ili turističke namjene te za potrebe izdavaštva i poslovanja s nekretninama
  • fotografiranje iz zraka
 • videosnimanje važnih događaja: vjenčanja, sastanaka itd.
 • obradu filmova:
  • razvijanje, izradu i povećavanje fotografija s negativa ili filmova preuzetih od klijenata
  • djelatnosti laboratorija za razvijanje filmova i izradu fotografija
  • djelatnosti fotostudija za izradu fotografija (koja nisu dio prodavaonica fotografskom opremom)
  • montiranje dijapozitiva
  • kopiranje i restauriranje ili retuširanje fotografija
 • djelatnosti fotoreportera

Ovaj razred također uključuje:

 • mikrofilmiranje dokumenata

Ovaj razred isključuje:

 • obradu igranih filmova koji se odnose na filmsku i televizijsku industriju, vidi 59.12
 • kartografsko i prostorno snimanje i informiranje, vidi 71.12
 • rad automata na kovanice (samousluga), fotoautomate, vidi 96.09