Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Djelatnosti holding-društava

Novčarsko posredovanje

Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Financijski leasing

Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.

Ostalo kreditno posredovanje

Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim, obveznoga socijalnog osiguranja

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostalo kreditno posredovanje

Ovaj razred uključuje financijske uslužne djelatnosti koje se prije svega odnose na davanje zajmova od institucija koje nisu uključene u novčarsko posredovanje. Odobravanje kredita može biti u različitim oblicima kao što su zajmovi, hipotekarni krediti, kreditne kartice itd. Uključuje sljedeće vrste usluga:

  • odobravanje potrošačkih kredita
  • financiranje međunarodne trgovine
  • dugoročno financiranje industrije putem industrijskih banaka
  • pozajmljivanje novca izvan bankarskog sustava
  • odobravanje stambenih kredita od specijaliziranih nedepozitarnih institucija
  • djelatnosti zalagaonica i zalagaoničara

Ovaj razred isključuje:

  • odobravanje stambenih kredita od specijaliziranih depozitarnih institucija, vidi 64.19
  • operativni leasing, vidi odjeljak 77, prema vrsti robe koja se daje u zakup
  • djelatnosti davanja novčane pomoći (dotacija) od strane članskih organizacija, vidi 94.99