Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.

Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana

Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona

Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože

Proizvodnja strojeva za metalurgiju

Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu

Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva

Proizvodnja strojeva za opće namjene

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.

Ovaj razred uključuje proizvodnju strojeva za posebne namjene koji nisu razvrstani nigdje drugdje. Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju sušilica za drvo, papirne celuloze, papira i kartona
 • proizvodnju tiskarskih strojeva i strojeva za uvezivanje knjiga i strojeva za djelatnosti koje podržavaju tiskanje na različitim materijalima
 • proizvodnju strojeva za izradu crepova, cigli, oblikovanje keramičkih tuba, cijevi, grafitnih elektroda, krede za školske ploče, ljevaoničkih kalupa itd.
 • proizvodnju strojeva za proizvodnju poluvodiča
 • proizvodnju industrijskih robota za višenamjensku upotrebu za specijalne namjene
 • proizvodnju raznovrsnih specijalnih strojeva i opreme:
  • strojeva za sastavljanje električnih i elektroničkih svjetiljaka, cijevi svjetiljki ili žarulja
  • strojeva za toplu obradu stakla i staklene robe, staklenog vlakna i prediva
  • strojeva i aparata za izdvajanje izotopa
 • proizvodnju uređaja za centriranje i balansiranje guma; opreme za balansiranje (osim balansiranja kotača)
 • proizvodnju središnjeg sustava za podmazivanje
 • proizvodnju uređaja za lansiranje zrakoplova, zrakoplova nosioca katapulta i srodne opreme
 • proizvodnju kreveta za sunčanje (solarij)
 • proizvodnju opreme za automatizirane kuglane (npr. podizač čunjeva)
 • proizvodnju vrtuljaka, ljuljački, streljana i drugih uređaja za zabavu

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju uređaja za kućanstva, vidi 27.5
 • proizvodnju fotokopirnih uređaja itd., vidi 28.23
 • proizvodnju uređaja ili opreme za rad s tvrdom gumom, tvrdom plastikom ili hladnim staklom, vidi 28.49
 • proizvodnju kalupa za ingote, vidi 28.91