Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja kuhinjskog namještaja

Proizvodnja madraca

Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore

Proizvodnja ostalog namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore

Ovaj razred uključuje proizvodnju namještaja bilo koje vrste, od bilo kojeg materijala (osim kamena, betona ili keramike) za bilo koje mjesto i bilo koje svrhe. Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju stolica i sjedala za urede, radne sobe, hotele, restorane, javne i kućanske potrebe
 • proizvodnju stolica i sjedala za kazališta, kina i slično
 • proizvodnju specijalnog namještaja za prodavaonice: pultova, izložbenih ormara, polica itd.
 • proizvodnju uredskog namještaja
 • proizvodnju laboratorijskih klupa, stolica (bez naslona) i ostalih laboratorijskih sjedalica te laboratorijskog namještaja (npr. kabineta i stolova)
 • proizvodnju namještaja za crkve, škole, restorane

Ovaj razred također uključuje:

 • dekorativna kolica za potrebe restorana

Ovaj razred isključuje:

 • školske ploče, vidi 28.23
 • proizvodnju sjedala za automobile, vidi 29.32
 • proizvodnju sjedala za vlakove, vidi 30.20
 • proizvodnju sjedala za zrakoplove, vidi 30.30
 • proizvodnju medicinskog, kirurškog, zubarskog ili veterinarskog namještaja, vidi 32.50
 • ugradbeni namještaj, postavljanje pomičnih pregrada, montiranje laboratorijskog namještaja, vidi 43.32