Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Ostala specijalizirana trgovina na veliko

Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom

Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom

Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom

Trgovina na veliko alatnim strojevima

Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom

Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom

Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom

Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo

Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za šivanje i pletenje

Trgovina na veliko uredskim namještajem

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom

Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo

Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora

Umjetnost, zabava i rekreacija

Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom

Ovaj razred uključuje:

 • trgovinu na veliko poljoprivrednim strojevima i opremom:
  • plugovima, rasipačima gnoja, sijačicama
  • žetelicama
  • vršalicama
  • strojevima za mužnju
  • opremom za uzgoj peradi
  • opremom za uzgoj pčela
  • traktorima za poljoprivredu i šumarstvo

Ovaj razred također uključuje:

 • trgovinu na veliko kosilicama za travu