Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Poslovanje nekretninama

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

Poslovanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

Ovaj razred uključuje:

 • iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetima u zakup (leasing):
  • stambenim zgradama i stanovima
  • nestambenim zgradama, uključujući izložbene prostore, vlastite skladišne prostore
  • zemljištem
 • iznajmljivanje kuća, namještenih ili nenamještenih stanova ili apartmana na duže korištenje, u pravilu na mjesečnoj ili godišnjoj osnovi

Ovaj razred također uključuje:

 • organizaciju izvedbe projekata za zgrade radi vlastitog poslovanja
 • iznajmljivanje prostora za stambene pokretne kuće

Ovaj razred isključuje:

 • pružanje kratkotrajnih usluga smještaja u hotelima, sobama za iznajmljivanje, kampovima i drugim nestambenim prostorima, vidi odjeljak 55