Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja

Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice

Opće djelatnosti javne uprave

Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog osiguranja

Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

Pružanje usluga zajednici kao cjelini

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

Ovaj razred uključuje:

 • javno upravljanje i reguliranje raznih gospodarskih područja, uključujući dodjeljivanje subvencija:
  • poljoprivrede
  • korištenja zemljišta
  • izvora energije i rudarstva
  • infrastrukture
  • prijevoza
  • komunikacija
  • hotela i turizma
  • trgovine
 • upravljanje istraživačkom i razvojnom politikom i povezanim fondovima radi poboljšanja gospodarskih rezultata
 • upravljanje općim poslovima s područja rada
 • primjenu mjera politike regionalnog razvoja, npr. radi smanjenja nezaposlenosti

Ovaj razred isključuje:

 • djelatnosti istraživanja i eksperimentalnog razvoja, vidi odjeljak 72