Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

Smještaj

Hoteli i sličan smještaj

Kampovi i prostori za kampiranje

Kampovi i prostori za kampiranje

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

Ostali smještaj

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Kampovi i prostori za kampiranje

Ovaj razred uključuje:

  • pružanje usluga smještaja u kamp-kućicama ili kamp-prikolicama, prostorima za kampiranje i logorovanje u cilju razonode, lova ili ribolova, za posjetitelje s kraćim boravkom
  • pružanje usluga korištenja prostora i opreme za autodomove (kampere)

Ovaj razred također uključuje:

  • smještaj u zaštićenim skloništima ili praznim objektima za postavljanje šatora i/ili vreća za spavanje

Ovaj razred isključuje:

  • planinarske domove, kolibe i hostele, vidi 55.20