Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Obrazovanje

Osnovno obrazovanje

Ostalo obrazovanje i poučavanje

Djelatnosti vozačkih škola

Obrazovanje i poučavanje u području kulture

Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije

Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

Predškolsko obrazovanje

Srednje obrazovanje

Visoko obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Obrazovanje i poučavanje u području kulture

Ovaj razred uključuje pružanje poduke iz likovne, dramske i glazbene umjetnosti. Jedinice koje pružaju ovakvu vrstu poduke mogu se zvati „škole“, „studiji“, „tečajevi“ itd. One pružaju formalno organiziranu poduku, uglavnom za svrhe hobija, rekreacije ili osobnog razvoja međutim takva vrsta poduke ne vodi stjecanju profesionalne diplome ili akademskog stupnja. Ovaj razred uključuje:

  • djelatnosti učitelja klavira i drugu poduku iz glazbe
  • poduku iz plesa i djelatnosti plesnih studija
  • djelatnosti glumačkih škola (osim akademije)
  • djelatnosti škola likovne umjetnosti (osim akademije)
  • djelatnosti škola za izvođačku umjetnost (osim akademije)
  • djelatnosti škola za fotografiju (osim komercijalnih)

Ovaj razred isključuje:

  • poduku iz stranih jezika, vidi 85.59