Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Gradnja građevina niskogradnje

Gradnja cesta i željezničkih pruga

Gradnja cjevovoda, vodova za električnu struju i telekomunikacije

Gradnja ostalih građevina niskogradnje

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

Gradnja vodnih građevina

Gradnja zgrada

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

Ovaj razred uključuje:

  • gradnju industrijskih građevina, osim zgrada, kao što su:
    • rafinerije
    • kemijska postrojenja
  • građevinske radove na izgradnji građevina (osim zgrada) za sportove koji se održavaju na otvorenom prostoru

Ovaj razred također uključuje:

  • parcelizaciju zemljišta i opremanje zemljišta potrebnom infrastrukturom (npr. komunalna infrastruktura, gradnja prilaza cestama itd).

Ovaj razred isključuje:

  • instaliranje industrijskih strojeva i opreme, vidi 33.20
  • parcelizaciju zemljišta bez opremanja zemljišta potrebnom infrastrukturom, vidi 68.10
  • usluge vođenja i nadzora izvedbe građevinskih projekata koje se odnose na radove u niskogradnji, vidi 71.12