Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje

Tehničko ispitivanje i analiza

Tehničko ispitivanje i analiza

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Pravne i računovodstvene djelatnosti

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

Veterinarske djelatnosti

Znanstveno istraživanje i razvoj

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Tehničko ispitivanje i analiza

Ovaj razred uključuje provođenje fizikalnih, kemijskih i ostalih analitičkih ispitivanja svih vrsta materijala i proizvoda kao što su: • akustička i vibracijska ispitivanja • ispitivanje sastava i čistoće minerala itd. • higijensko ispitivanje hrane, uključujući veterinarsko ispitivanje i kontrolu proizvodnje hrane • ispitivanje fizikalnih svojstava materijala kao što su snaga, čvrstoća, trajnost, radioaktivnost, itd. • ispitivanje kvalitete i pouzdanosti • ispitivanje radnih svojstava gotovih strojeva i opreme: motora, automobila, elektroničke opreme itd. • radiografsko ispitivanje zavara i spojeva • analiza nedostataka • ispitivanje i mjerenje ekoloških pokazatelja: onečišćenja zraka i vode itd.

  • izdavanje certifikata za proizvode, uključujući potrošačku robu, motorna vozila, zrakoplove, spremnike pod tlakom, nuklearna postrojenja itd.
  • povremeno tehničko ispitivanje motornih vozila radi sigurnosti na cesti
  • ispitivanje uporabom modela (npr. zrakoplova, brodova, brana itd.)
  • rad policijskih laboratorija

Ovaj razred isključuje:

  • ispitivanje životinjskih uzoraka, vidi 75.00
  • dijagnostiku, ispitivanje i analizu medicinskih i stomatoloških uzoraka, vidi 86