Category2

Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog osiguranja

Ovaj razred uključuje:

 • javno upravljanje programima namijenjenima povećanju osobne dobrobiti:
  • zdravlja
  • obrazovanja
  • kulture
  • sporta
  • rekreacije
  • zaštite okoliša
  • stanovanja
  • socijalnih usluga
 • javno upravljanje istraživačkom i razvojnom politikom i povezanim fondovima za ta područja

Ovaj razred također uključuje:

 • sponzoriranje rekreativnih i kulturnih djelatnosti
 • dodjelu javnih potpora umjetnicima
 • upravljanje programima za opskrbu pitkom vodom
 • upravljanje programima za skupljanje i odvoz otpada
 • upravljanje programima za zaštitu okoliša
 • upravljanje programima stanovanja

Ovaj razred isključuje:

 • uklanjanje otpadnih voda, zbrinjavanje otpada i djelatnosti sanacije okoliša, vidi odjeljke 37, 38 i 39
 • djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja, vidi 84.30
 • djelatnost obrazovanja, vidi područje P
 • djelatnosti zdravstvene zaštite, vidi odjeljak 86
 • djelatnosti muzeja i ostalih ustanova za kulturu, vidi odjeljak 91
 • djelatnosti knjižnica i državnih arhiva, vidi 91.01
 • sportske ili druge rekreacijske djelatnosti, vidi odjeljak 93
Category1
Category3