Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Dovršavanje tekstila

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

Proizvodnja ostalog tekstila

Tkanje tekstila

Tkanje tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Tkanje tekstila

Ovaj razred uključuje proizvodnju tekstila. To se može činiti pomoću različitih sirovina kao što su svila, vuna, ostala vlakna životinjskog, biljnog ili umjetnog podrijetla, papir ili staklo itd. Ovaj razred uključuje:

  • proizvodnju širokih tkanina od pređe pamučnog tipa, vunenog tipa, od češljane vune ili od pređe svilenoga tipa, uključujući mješavine, te od umjetne ili sintetičke pređe (polipropilen itd.)
  • proizvodnju ostalih širokih tkanina od lana, ramije, konoplje, jute, lika i specijalne pređe

Ovaj razred također uključuje:

  • proizvodnju tkanina s floirom ili baršunastih tkanina, frotira za ručnike, gaze, itd.
  • proizvodnju tkanina od staklenih vlakana
  • proizvodnju konca od indigo-vlakna i aramidnog vlakna
  • proizvodnju imitacije krzna tkanjem

Ovaj razred isključuje:

  • proizvodnju pletenih i kukičanih tkanina, vidi 13.91
  • proizvodnju tekstilnih tapisona, vidi 13.93
  • proizvodnju uskih tkanina, vidi 13.96
  • proizvodnju netkanog tekstila i filca uskih tkanina, vidi 13.99